wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Turystyka i Rekreacja

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - lekkoatletyczne formy ruchu (LA)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Czeczkowska, wykładowca,
dr R. Michalski, adiunkt

Cel przedmiotu

  1. Zapoznanie ze sprzętem i infrastrukturą charakterystyczną dla treningu lekkoatletycznego.
  2. Wskazanie przydatności i możliwości szerokiego zastosowania form, metod i środków  lekkoatletycznych w rozwoju sprawności motorycznej w rożnych dyscyplinach.
  3. Wyposażenie w umiejętności dotyczące organizacji i przeprowadzenia sprawdzianów i zawodów.

Opis przedmiotu

Zajęcia odbywają się na stadionie lekkoatletycznym i na hali wyposażonej w sprzęt lekkoatletyczny.

W ramach zajęć dydaktycznych studenci poznają lekkoatletykę jako dyscyplinę sportu, ze zwróceniem uwagi na opanowanie podstaw techniki sportowej poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych. Poznają praktycznie metodyki nauczania techniki poszczególnych konkurencji lekkoatletycznych z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych i programów komputerowych, również przydatnych przy organizacji zawodów rekreacyjnych.