wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - jazda konna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_03 - Fizjologia człowieka,
KTIR_13_S_I_13 - Metodyka rekreacji,
KTIR_13_S_I_23 - Podstawy psychologii,
KTIR_12_I_S_06 - Podstawy rekreacji,
KTIR_12_I_S_08 - Socjologia

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

C1.  Teoretyczne i praktyczne przygotowanie studenta – przyszłego instruktora rekreacji ze specjalnością jazda konna do prowadzenia szeroko rozumianej działalności usługowej w dziedzinie rekreacji jeździeckiej.

C2.  Zapoznanie ze specyfiką jeździectwa, zwyczajami i tradycjami związanymi z tą formą aktywności ruchowej

C3.  Utrwalenie motywacji do podnoszenia indywidualnych umiejętności jeździeckich.

Opis przedmiotu

W efekcie kształcenia w ramach przedmiotu student może uzyskać stopień instruktora rekreacji AWF ze specjalnością jazda konna. Podkreślić należy, iż wobec zniesienia uprawnień państwowych, stopnie instruktorskie AWF są nielicznymi nadawanymi na rynku. Student powinien posiadać umiejętności jeździeckie na poziomie klasy L konkursów w skokach przez przeszkody i ujeżdżeniu. Zobligowany jest także do zapewnienia sobie konia na sprawdziany umiejętności jeździeckich i praktyczny egzamin instruktorski. Student ponosi koszty udziału w zajęciach realizowanych w ośrodkach jeździeckich (np. podczas hospitacji zajęć jeździeckich oraz podczas zajęć zblokowanych wyjazdowych).