wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - fitness - nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie zawodowe do pracy w szkole i klubie fitness, uzyskanie uprawnień instruktora: FITNESS – NOWOCZESNE FORMY GIMNASTYKI.

Opis przedmiotu

1. Zapoznanie słuchaczy z nowoczesnymi formami gimnastyki prowadzonymi w klubach fitness.

2. Zapoznanie studentów z możliwością kształtowania sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe i ćwiczenia siłowe w zakresie obciążeń wytrzymałościowych i siłowych przy muzyce.

3. Zapoznanie słuchaczy z metodami kształtowania gibkości.

4. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą techniki kroków podstawowych i ćwiczeń siłowych oraz metodyką prowadzenia zajęć choreograficznych.

5. Przygotowanie do prowadzenia grupowych form fitness dla osób w różnym wieku i na różnym poziomie zaawansowania.

6. Zapoznanie z planowaniem i organizacją treningu fitness w zależności od formy prowadzonych zajęć (wytrzymałościowej, siłowej, mieszanej) i celu jednostki treningowej.

7. Zapoznanie z organizacją zawodów w aerobiku sportowym i rekreacyjnym.

8. Przygotowanie do udziału w zawodach w aerobiku rekreacyjnym.