wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - badminton rekreacyjny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr H. Nawara, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

C.1 Ukazanie wszechstronnych walorów badmintona jako gry rekreacyjno-sportowej.

C.2 Wskazanie na rozliczne możliwości wykorzystania sprzętu do gry w badmintona w kształtowaniu i doskonaleniu podstawowych przejawów sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

C.3 Opanowanie przez studentów podstawowych umiejętności techniki gry w badmintona i interpretacji elementarnych zasad i przepisów gry.

C.4 Opanowanie umiejętności organizowania i realizowania badmintonowych  imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Opis przedmiotu

Zajęcia mają charakter praktyczny, ćwiczenia realizowane są  w hali sportowej AWF we Wrocławiu (ul. Witelona 25a)  oraz w wybranych  obiektach sportowych Wrocławia wyposażonych  w  korty do gry w badmintona. Podczas zajęć studenci zaznajamiani są z wszechstronnymi walorami badmintona jako gry sportowej,  poznają historię rozwoju dyscypliny na świecie i w Polsce, opanowują podstawowe elementy techniki gry, a ponadto przyswajają umiejętności interpretacji elementarnych zasad, reguł i przepisów gry. W końcowej fazie edukacji studenci organizują  badmintonową imprezę rekreacyjno-sportową, przyjmując na siebie różnorodne funkcje i zadania organizacyjne.