wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo deskowe
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Załęski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Załęski, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi zasadami organizacji i prowadzenia zajęć rekreacyjnych i turystycznych w żeglarstwie deskowym (obozy, regaty itp.)

Opis przedmiotu

Student podczas zajęć poznaje zasady ruchu deski z żaglem. Uczestnik zajęć zostaje wyposażony w umiejętności żeglugi na desce na etapie pływania wypornościowego do poziomu demonstracji.

Blok zajęć praktycznych odbywa się w formie zgrupowania szkoleniowo - egzaminacyjnego.

Realizowany jest na akwenach śródlądowych.