wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - snowboard rekreacyjny
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_62 - Podstawy bezpieczeństwa w górach,
KTIR_13_S_I_37 - Zimowe formy rekreacji i turystyki (obóz zimowy)

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Kunysz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Kunysz, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Celem przedmiotu jest przygotowanie kadry specjalistów do samodzielnej i twórczej pracy w szkołach oraz  instytucjach zajmujących się nauczaniem, szkoleniem oraz propagowaniem snowboardu.

Opis przedmiotu

Przedmiot składa się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej w formie zblokowanej w górach.