wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Dziedzictwo przyrodnicze Polski a turystyka
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Cel przedmiotu

1, Umożliwienie zdobycia wiedzy dotyczącej znaczenia dziedzictwa przyrodniczego Polski dla rozwoju turystyki

2. Umożliwienie nabywania umiejętności interpretacji dziedzictwa przyrodniczego w turystyce z wykorzystaniem różnych technik.


Opis przedmiotu

Zakres przedmiotu obejmuje najważniejsze zagadnienia związane z dziedzictwem przyrodniczym Polski oraz możliwościami jego wykorzystania w zrównoważonym rozwoju turystyki. Ponadto podczas zajęć studenci mają możliwość nabycia podstawowych umiejętności interpretacji dziedzictwa przyrodniczego, istotnych w pracy pilota, przewodnika turystycznego i interpretatora dziedzictwa.