wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zimowe formy rekreacji i turystyki (obóz zimowy)


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 50.0 3.0
Suma 10.0 50.0 3.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł : Przedmioty do wyboru

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Kunysz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt,
dr P. Kunysz, adiunkt,
dr U. Szczepanik, adiunkt,
dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Opanowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na propagowanie różnych form rekreacji zimowej jako form spędzania wolnego czasu

2.  Opanowanie umiejętności wykorzystania walorów zimowego środowiska naturalnego w programowaniu i realizacji działań rekreacyjnych

3.  Wyposażenie studenta w środki rekreacji ruchowej stosowane w zimie.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany w formie obozu zimowego w górach, w czasie którego realizowane są zarówno zajęcia teoretyczne jak i praktyczne na śniegu.