wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Plażowa piłka ręczna
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie studentom zapoznanie się z piłką ręczną plażową; ze środkami ruchowymi charakterystycznym dla piłki ręcznej plażowej oraz przepisami gry w piłkę ręczną plażową.

 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z piłką ręczną plażową jako dyscypliną sportu oraz grą zespołową wykorzystywaną w wychowaniu fizycznym, rekreacji ruchowej i sporcie. W trakcie zajęć studenci poznają zasady gry obowiązujące w piłce ręcznej plażowej. Strukturę i rodzaje rozgrzewki w piłce ręcznej plażowej. Teorię i metodykę działań występujących podczas gry – działania indywidualne i grupowe; obrona indywidualna i grupowa. Zastosowanie piłki ręcznej plażowej w diagnozowaniu uzdolnień do gry. Rozwijanie sprawności umysłowej oraz kształtowanie zdolności motorycznych poprzez piłkę ręczną plażową. Utylitarne wartości uprawiania piłki ręcznej plażowej. Uczestniczą przy organizacji turnieju w piłkę ręczną plażową.