wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Ratownictwo wodne
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Chrobot, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr M. Fiłon, starszy wykładowca,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

1. Przygotowanie studentów do bezpiecznego prowadzenia zajęć w środowisku wodnym, niesienia pomocy w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia w wypadkach nad wodą.

2. przygotowanie studentów do pozytywnego złożenia egzaminu na stopień Ratownika Wodnego.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów oraz ćwiczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dziennik Ustaw z dnia 2 lipca 2012 r. Poz. 747, Rozporządzenie MSWz dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym)