wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Krajoznawstwo




Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przedmioty kierunkowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr I. Gruszka, adiunkt,
dr M. Pstrocka-Rak, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Umożliwienie studentom zdobycia wiedzy dotyczącej dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Polski oraz nabycie umiejętności jego interpretacji z wykorzystaniem różnych technik.

2. Umożliwienie studentom zdobycia wiedzy w zakresie metod krajoznawczych i umiejętności ich zastosowania w organizowaniu i programowaniu turystyki

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z metodami stosowanymi w krajoznawstwie oraz możliwościami ich zastosowania w szeroko rozumianej działalności krajoznawczej i turystycznej. W ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza dotycząca szczegółowej klasyfikacji walorów i obiektów krajoznawczych oraz ich występowania w Polsce. Student nabywa umiejętność interpretacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, a także uczy się podstaw inwentaryzacji krajoznawczej.