wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Socjologia

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1: Przedmioty podstawowe

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Zakład Nauk Społecznych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr M. Kuśnierz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Dobrowolski, adiunkt,
dr M. Kuśnierz, adiunkt,
dr E. Wojtaś, adiunkt

Cel przedmiotu

C1.Umożliwienie zdobycia wiedzy o różnorodnych formach życia zbiorowego w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. 

C2. Kształtowanie umiejętności zmierzających do analizowania zachowań ludzi i różnych zbiorowości społecznych w ich wzajemnych stosunkach społecznych. 

C3. Umożliwienie nabywania kompetencji społecznych w zakresie postrzegania, oceny i praktycznych działań instytucji społecznych i procesów społecznych, które kształtują życie społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem społeczno – kulturowych czynników mających wpływ na aktywność turystyczną i rekreacyjną jednostek i zbiorowości społecznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów z problematyką dotyczącą struktur społecznych i procesów społecznych występujących w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem zmian zachodzących w społeczeństwie nowoczesnym. Umożliwia ponadto zdobycie umiejętności holistycznego spojrzenia na czynniki kształtujące styl życia współczesnego człowieka.