wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Wszystkie

Nazwa przedmiotu

Sztuka nauczania czynności motorycznych


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. K. Zatoń, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. K. Zatoń, prof. zw.

Cel przedmiotu

1. Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy, związanej z ważnymi kryteriami, gwarantującymi efektywne uczenie się złożonych czynności motorycznych.

2. Rozpoznanie i praktyczna weryfikacja metod, związanych z świadomym przyswajaniem informacji (kinestetycznych) podczas uczenia się złożonych czynności motorycznych - szczególnie w środowisku wodnym i zimowym (pływanie, żeglarstwo, windsurfing, kajakarstwo, kitesurfing, jazda na nartach).

Opis przedmiotu

Sztuka nauczania czynności motorycznych jest nowatorskim przedmiotem, wskazującym na skuteczność przekazu informacji podczas nauczania czynności motorycznych zgodnie z współczesnymi teoriami uczenia się. Szczególną uwagę przywiązuje się do trzeciej grupy informacji (kinestetycznych), które świadomie odbierane podczas nauczania czynności motorycznych zdecydowanie skracają proces uczenia się. Aktualnie jak wynika z piśmiennictwa nie dostrzega się tego problemu. Należy dodać, że ta grupa informacji jest wyjątkowa i dotyczy głównie uczenia się motorycznego.