wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Metodologia pracy dyplomowej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 15.0 0 2.0
Suma 15.0 0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł pracy dyplomowej

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_II_18 - Metodologia pracy naukowej

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. W. Wiesner, prof. AWF Wrocław

Cel przedmiotu

  Cele przedmiotu :

1.  Rozwijanie zainteresowań naukowych studentów w odniesieniu do ich pracy magisterskiej i przyszłej pracy zawodowej.

2.  Ukazanie studentom założeń metodycznych procesu przygotowania pracy magisterskiej.

3.  Opracowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego.


Opis przedmiotu

Przedmiot Seminarium Magisterskie przygotowuje studenta do opracowania pracy magisterskiej. Jednocześnie pomaga w pogłębianiu zainteresowań naukowych i zawodowych studenta w obszarze nauk o kulturze fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem nauk opisujących zjawiska w rekreacji i turystyce. Podstawową formą realizacji założeń przedmiotu jest samodzielna praca studenta pod opieką promotora. Kontakty studenta z promotorem mają charakter indywidualnych konsultacji oraz dyskusji w niewielkich grupach studentów. Treść merytoryczna przedmiotu, w dużym stopniu zależy od podjętego tematu pracy magisterskiej.