wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Przedmiot kierunkowy

Nazwa przedmiotu

Negocjacje


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Komunikacji i Zarządzania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr G. Pawlak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr G. Pawlak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie przyszłych absolwentów do prowadzenia skutecznych i etycznych negocjacji w różnych przestrzeniach komunikacji interpersonalnej. 

Zaznajomienie się z zasadami, funkcjami i rodzajami komunikacji negocjacyjnej z uwzględnieniem nastawienia win-win. Przygotowanie do pełnienia roli strony w sytuacjach negocjacyjnych. Zapoznanie się z mechanizmami procesu przygotowania i prowadzenia negocjacji.

Opis przedmiotu

W trakcie zajęć przedstawione zostaną główne koncepcje z zakresu negocjacji oraz ćwiczone będą umiejętności związane z realizacją założonej strategii prowadzenia rozmów. Negocjacje będą analizowane z perspektywy jednostki oraz firmy przy uwzględnieniu uwarunkowań z zakresu zarządzania i kultury organizacyjnej. Przedmiot odbywać się będzie w formie warsztatów umożliwiających weryfikację prezentowanych założeń teoretycznych w oparciu o ćwiczenia, symulacje sytuacji, studia przypadków.