wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Elementy antropologii kulturowej


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Motoryczności Sportowca

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Andrzejewska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Andrzejewska, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Zapoznanie studentów ze zróżnicowaniem biologicznym i kulturowym człowieka.

2. Przedstawienie studentom nowożytnych tendencji przemian społecznych.

3. Umożliwienie studentom nabycia umiejętności analizowania współczesnych problemów społeczno-kulturowych.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć student będzie miał możliwość zapoznania się z mechanizmami ewolucji biologicznej i społecznej człowieka, co daje podstawę lepszego rozumienia zachowań ludzkich i struktury różnych społeczeństw. Przedstawione zostanie także zróżnicowanie kulturowe człowieka współczesnego oraz nowożytne tendencje przemian społecznych. Przedstawiona wiedza pozwoli studentowi na prowadzenie analizy współczesnych problemów społeczno-kulturowych, w tym związanych ze sportem i wychowaniem fizycznym, a także ułatwi współpracę z zawodnikami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową i wychowawczą.