wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Biegowe formy ruchu


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 2 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr E. Misiołek, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
prof. dr hab. K. Maćkała, prof. zw.,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt

Cel przedmiotu

C 1 - Uświadomienie przydatności biegowych form ruchu w przygotowaniu do uprawiania turystyki aktywnej i rekreacji ruchowej.

C 2 - Zapoznanie z metodami, środkami i formami realizacji zajęć biegowych.

C 3 - Przygotowanie do pełnienia roli planującego, organizującego, popularyzującego i prowadzącego zajęcia biegowe.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia z zakresu:

a) wiedzy teoretycznej i praktycznej, która umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Po co biegać? - aspekt zdrowotny (zdrowie fizyczne i psychiczne), aspekt poznawczy, aspekt społeczny.
  2. Jak przygotować się do biegania? - motywacja, sprzęt sportowy, dieta, regeneracja organizmu.
  3. Jak biegać? - technika, metody, środki i formy zajęć biegowych, zasady obciążania organizmu treningiem biegowym w zależności od wieku, płci, planowanie treningu biegowego, metody kontroli i samokontroli organizmu u osób biegających

b) umiejętności praktycznych pozwalających zorganizować i przeprowadzić różnorodne zajęcia i zawody biegowe.

Dominującą formą zajęć jest metoda praktycznego działania, stosuje się również wykład, dyskusję i metody aktywizujące.