wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Fitness z przyborami


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Sikora, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Sikora, adiunkt,
dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.,
dr A. Tomaszewska, adiunkt

Cel przedmiotu

Opanowanie podstawowych wiadomości i umiejętności z zakresu kształcenia sprawności fizycznej środkami gimnastycznymi realizowanymi poprzez ćwiczenia aerobowe i wzmacniające z różnymi przyborami przy muzyce.


Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zapozna się z:

- krokami bazowymi stosowanymi podczas zajęć step aerobiku

- ćwiczeniami praktycznymi rozwijającymi umiejętności wykorzystania dodatkowego obciążenia podczas zajęć fitness (np. hantle, duże i małe piłki, kettle, przybory i przyrządy gimnastyczne, tubingi, stepy, sztangi itp.).