wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Gry rekreacyjne


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru 1 kierunkowy (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr J. Grobelny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr J. Grobelny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Wyposażenie studentów w wiedzę dotyczącą istotnego sektora rekreacji ruchowej jaki stanowią gry rekreacyjne.

2. Umożliwienie nabywania umiejętności w zakresie podstaw techniki wybranych gier rekreacyjnych.

3. Usprawnianie fizyczne studentów za pomocą gier rekreacyjnych

Opis przedmiotu

Rekreacyjne gry ruchowe są w palecie form rekreacji ruchowej uznaną propozycją. Zaletą tych gier jest ich różnorodność, wpływająca na ich dostępność. Krokiet czy petanka nie wymagają specjalnej sprawności fizycznej, kwadrant czy frisbee ultimate przeznaczone są natomiast do osób lubiących wysiłek fizyczny. Koniecznym staje się więc zapoznawanie studentów z tymi grami a także wykształcanie u nich umiejętności technicznych potrzebnych do prowadzenia zajęć rekreacyjnych, których treść stanowią rekreacyjne gry ruchowe. Celem jest także usprawnianie fizyczne studentów. Zajęcia realizowane są w formie ćwiczeń praktycznych na boisku (lub w sali sportowej) - 20 godzin. Studenci muszą na zajęcia posiada odpowiedni strój sportowy. Program przewiduje także 10 godzin wykładów. Planuje się realizację niektórych zajęć wykładowych w wybranych wrocławskich firmach oferujących usług w zakresie gier rekreacyjnych.