wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Teoretyczne podstawy żeglowania


Forma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Stacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0


Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Aktywności Ruchowej w Środowisku Wodnym

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Kosińska, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi uprawiania żeglarstwa śródlądowego

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student zostaje zapoznany  podstawową wiedzą dotyczącą uprawiania żeglarstwa śródlądowego. Nabywa wiedze dotycząca manewrowania jachtem śródlądowym na żaglach i na silniku. Zapoznamy zostaje z zasadami postępowania po wypadkach w żeglarstwie. Nabywa wiedze dotyczącą przepisów państwowych i związkowych związanych z uprawianiem żeglarstwa śródlądowego.