wtorek, 18 czerwca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Turystyka i Rekreacja

Studia

I stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

wszystkie specjalności

Nazwa przedmiotu

Propedeutyka olimpizmu
Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł: Przedmiot do wyboru ogólny (student wybiera jeden przedmiot w semestrze)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Błach, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Błach, adiunkt

Cel przedmiotu

1. Cel poznawczy – Zapoznanie studenta z celami i historią Ruchu Olimpijskiego we współczesnym świecie.

2. Cele praktyczne - Wskazanie na Olimpizm, jako nośnik pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej.

Wskazanie na Olimpizm jako nośnik postaw patriotycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot realizowany jest w postaci wykładów i ćwiczeń. Podczas wykładów prezentowane są treści dotyczące idei olimpijskiej oraz historii organizacji poszczególnych Igrzysk Olimpijskich od roku 1896 do czasów obecnych. W części ćwiczeniowej, która jest oparta o indywidualne prezentacje studentów, prezentowane są osiągnięcia polskich Olimpijczyków w różnych dyscyplinach sportu.