czwartek, 18 lipca 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: DOK_FIZ_14_S

Kierunek: Kursy

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty obowiązkowe
1.  Najnowsze koncepcje badawcze w fizjoterapii
(DOK_FIZ_14_S_001)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
2.  Wybrane elementy statystyki
(DOK_FIZ_14_S_002)
0 30.0 20 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
3.  Studia literaturowe w jęz. angielskim (specjalistyczny j. ang.)
(DOK_FIZ_14_S_003)
0 75.0 50 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
4.  Projektowanie badań naukowych
(DOK_FIZ_14_S_004)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
5.  Filozofia nauki i etyka badań
(DOK_FIZ_14_S_005)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
6.  Filozofia ciała i zdrowia
(DOK_FIZ_14_S_006)
15.0 0 10 15.0
0
1.0
7.  Metodyka wystąpień publicznych
(DOK_FIZ_14_S_007)
5.0 25.0 20 5.0
15.0
1.0
0
10.0
1.0
8.  Wykłady interdyscyplinarne
(DOK_FIZ_14_S_008)
30.0 0 20 15.0
0
1.0
15.0
0
1.0
9.  Podstawy dydaktyki szkoły wyższej
(DOK_FIZ_14_S_009)
0 15.0 10 0
15.0
1.0
II Przedmioty fakultatywne i praktyki zawodowe
1.  Seminarium doktoranckie
(DOK_FIZ_14_S_010)
0 60.0 160 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
2.0
2.  Praktyka dydaktyki szkoły wyższej
(DOK_FIZ_14_S_011)
0 240.0 160 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0