wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: DOK_WF_17_S

Kierunek: Kursy Trenerskie

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty obowiązkowe
1.  Projektowanie badań
(DOK_WF_17_S_010)
0 15.0 0 0
15.0
1.0
2.  Metodyka wystąpień publicznych
(DOK_WF_14_S_001)
5.0 25.0 0 5.0
15.0
1.0
0
10.0
1.0
3.  Uczelnia wyższa w systemie oświatowym
(DOK_WF_14_S_002)
0 15.0 0 0
15.0
1.0
4.  Filozofia i etyka badań, filozofia ciała i zdrowia
(DOK_WF_14_S_003)
30.0 0.0 0 15.0
0
0.0
15.0
0.0
2.0
5.  Dydaktyka szkoły wyższej
(DOK_WF_14_S_004)
0 30.0 0 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
6.  Metodologia badań naukowych
(DOK_WF_14_S_005)
0 45.0 0 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
7.  Wybrane elementy statystyki
(DOK_WF_14_S_006)
0 30.0 0 0
15.0
1.0
0
15.0
1.0
8.  Wykłady interdyscyplinarne
(DOK_WF_14_S_007)
80.0 0 0 10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
10.0
0
1.0
9.  Seminarium doktoranckie
(DOK_WF_14_S_008)
0 90.0 0 0
10.0
1.0
0
10.0
1.0
0
10.0
1.0
0
10.0
1.0
0
20.0
1.0
0
10.0
2.0
0
10.0
2.0
0
10.0
3.0
10.  Praktyka - zajęcia dydaktyczne
(DOK_WF_14_S_009)
0 300.0 0 0
0.0
1.0
0
60.0
1.0
0
30.0
1.0
0
30.0
1.0
0
0.0
2.0
0
60.0
2.0
0
60.0
2.0
0
60.0
1.0