wtorek, 28 listopada 2023 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły ramówki

Ramówka: WF_13_I_N

Kierunek: Wychowanie Fizyczne

Nazwa
przedmiotu
Ogółem godzin przedmiotu 1 rok 2 rok 3 rok
Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6
w ćw praca
własna
studenta /
doktoranta
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
w. ćw. Pkt
ects
I Przedmioty kierunkowe.
1.  Biomechanika
(KWF_13_S_I_19)
9.0 18.0 48 9.0
18.0
3.0
2.  Fizjologia
(KWF_13_S_I_31)
15.0 24.0 86 6.0
12.0
2.0
9.0
12.0
3.0
3.  Biochemia
(KWF_13_S_I_09)
3.0 6.0 91 3.0
6.0
4.0
4.  Historia kultury fizycznej
(KWF_13_S_I_03)
3.0 9.0 88 3.0
9.0
6.0
5.  Edukacja zdrowotna
(KWF_13_S_I_21)
4.0 14.0 32 4.0
14.0
2.0
6.  Zabawy i gry ruchowe
(KWF_13_S_I_18)
0 18.0 32 0
18.0
2.0
7.  Podstawy dydaktyki
(KWF_13_S_I_13)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
8.  Zabawy i gry w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
(KWF_13_S_I_07)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
9.  Teoria wychowania fizycznego - kurs podstawowy
(KWF_13_S_I_48)
5.0 10.0 10 5.0
10.0
2.0
10.  Metodyka wychowania fizycznego - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
(KWF_13_S_I_24)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
11.  Metodyka wychowania fizycznego klas IV - VI - Szkoła podstawowa planowanie metodyczne
(KWF_13_S_I_33)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
4.0
12.  Praktyka asystencka w klasach przedszkolnych (0) i w szkole podstawowej (I-VI)
(KWF_13_S_I_40)
0 60.0 15 0
60.0
3.0
13.  Metodyka wychowania fizycznego klasy IV-VI - Szkoła podstawowa planowanie kierunkowe i wynikowe
(KWF_13_S_I_42)
10.0 20.0 45 10.0
20.0
3.0
14.  Metodyka ćwiczeń kompensacyjno-korygujących
(KWF_13_S_I_20)
20.0 30.0 25 20.0
30.0
3.0
15.  Praktyka gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
(KWF_13_S_I_49)
0 60.0 40 0
60.0
4.0
16.  Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka podstawowa
(KWF_13_S_I_06)
0 9.0 41 0
9.0
2.0
17.  Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka sportowa (na przyrządach)
(KWF_13_S_I_14)
0 9.0 41 0
9.0
2.0
18.  Teoria i metodyka gimnastyki - elementy akrobatyki sportowej
(KWF_13_S_I_27)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
19.  Teoria i metodyka gimnastyki - metodyka gimnastyki w pracy nauczyciela wf
(KWF_13_S_I_36)
0 9.0 66 0
9.0
3.0
20.  Teoria i metodyka lekkoatletyki
(KWF_13_S_I_15)
0 36.0 139 0
9.0
2.0
0
9.0
2.0
0
9.0
1.0
0
9.0
2.0
21.  Rytmika i taniec
(KWF_13_S_I_04)
3.0 15.0 57 3.0
15.0
3.0
22.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłka siatkowa
(KWF_13_S_I_39)
2.0 12.0 36 2.0
12.0
2.0
23.  Teoria i metodyka gier sportowych - koszykówka
(KWF_13_S_I_26)
2.0 12.0 11 2.0
12.0
1.0
24.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłka nożna
(KWF_13_S_I_16)
2.0 12.0 61 2.0
12.0
3.0
25.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłka ręczna
(KWF_13_S_I_05)
2.0 12.0 36 2.0
12.0
2.0
26.  Teoria i metodyka gier sportowych - piłki edukacyjne i unihokej
(KWF_13_S_I_46)
4.0 14.0 57 4.0
14.0
2.0
27.  Antropomotoryka
(KWF_13_S_I_02)
10.0 12.0 128 10.0
12.0
6.0
28.  Anatomia człowieka
(KWF_13_S_I_01)
21.0 21.0 233 12.0
12.0
6.0
9.0
9.0
5.0
29.  Terenowe formy wychowania fizycznego latem (Obóz letni)
(KWF_13_S_I_30)
0 56.0 44 0
56.0
4.0
30.  Teoria i metodyka - pływania: Sportowe, rekreacyjne i utylitarne formy pływania
(KWF_13_S_I_29)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
31.  Teoria i metodyka - pływania: Metodyka nauczania pływania
(KWF_13_S_I_45)
0 9.0 66 0
9.0
3.0
32.  Teoria i metodyka - pływania : Analiza techniki (standardowej) pływania (sportowego)
(KWF_13_S_I_17)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
33.  Teoria i metodyka - pływania : Podstawy dydaktyki nauczania - uczenie się pływania.
(KWF_13_S_I_38)
0 9.0 16 0
9.0
1.0
34.  Antropologia
(KWF_13_S_I_11)
6.0 6.0 88 6.0
6.0
4.0
35.  Pedagogika wczesnoszkolna
(KWF_13_S_I_43)
10.0 10.0 80 10.0
10.0
3.0
36.  Psychologia ogólna
(KWF_13_S_I_25)
5.0 15.0 30 5.0
15.0
2.0
37.  Pedagogika ogólna
(KWF_13_S_I_34)
15.0 15.0 20 15.0
15.0
2.0
38.  Psychologia kliniczna
(KWF_13_S_I_35)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
39.  Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży
(KWF_13_S_I_44)
10.0 10.0 30 10.0
10.0
2.0
40.  Seminarium pracy dyplomowej
(KWF_13_S_I_47)
6.0 5.0 39 6.0
0
1.0
0
5.0
1.0
41.  Teoria wychownia fuzycznego - kurs rozszerzony
(KWF_13_S_I_56)
10.0 20.0 20 10.0
20.0
2.0
42.  Organizacja i prawo oświatowe
(KWF_13_S_I_51)
9.0 0 16 9.0
0
1.0
43.  Technologie informacyjne i ochrona własności intelektualnej
(KWF_13_S_I_54)
10.0 15.0 25 10.0
15.0
2.0
44.  Emisja i higiena głosu
(KWF_13_S_I_50)
2.0 16.0 32 2.0
16.0
2.0
45.  Praktyka pedagogiczno-metodyczna w klasach przedszkolnych (0) i szkoły podstawowej
(KWF_13_S_I_57)
0 90.0 0 0
90.0
2.0
46.  Zimowe formy wychowania fizycznego (obóz zimowy)
(KWF_13_S_I_79)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
47.  Teoria sportu
(KWF_13_S_I_55)
12.0 6.0 32 12.0
6.0
2.0
48.  Pierwsza pomoc przedmedyczna
(KWF_13_S_I_53)
3.0 6.0 16 3.0
6.0
1.0
49.  Pedagogika specjalna
(KWF_13_S_I_52)
6.0 6.0 13 6.0
6.0
1.0
II Języki obce (student wybiera jeden język nowożytny)
1.  Język niemiecki
(KJWF_13_S_I_41)
0 120.0 105 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
3.0
2.  Język angielski
(KJWF_13_S_I_128)
0 120.0 105 0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
2.0
0
30.0
3.0
III Specjalizacja instruktorska - Instruktor Rekreacji AWF Wrocław (osoby, które nie zakwalifikowały się w sem. 2-na zajęcia Instr.Sportu obowiązkowo realizują Specjalizację - Instruktor Rekreacji AWF)
1.  Specjalizacja instruktorska - fitness - ćwiczenia siłowe
(KWF_13_S_I_112)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
2.  Specjalizacja instruktorska - fitness - nowoczesne formy gimnastyki (aerobik)
(KWF_13_S_I_103)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
3.  Specjalizacja instruktorska - lekkoatletyczne formy ruchu (L-A)
(KWF_13_S_I_124)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
4.  Specjalizacja instruktorska - tańce
(KWF_13_S_I_126)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
5.  Specjalizacja instruktorska - zespołowe gry rekreacyjne - piłka siatkowa
(KWF_13_S_I_113)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
6.  Specjalizacja instruktorska - zespołowe gry rekreacyjne - koszykówka
(KWF_13_S_I_111)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
7.  Specjalizacja instruktorska - zespołowe gry rekreacyjne - piłka nożna
(KWF_13_S_I_122)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
8.  Specjalizacja instruktorska - gry rekreacyjne - hokej na trawie
(KWF_13_S_I_105)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
9.  Specjalizacja instruktorska - gry rekreacyjne - baseball
(KWF_13_S_I_120)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
10.  Specjalizacja instruktorska - zespołowe gry rekreacyjne - piłka ręczna
(KWF_13_S_I_123)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
11.  Specjalizacja instruktorska - narciarstwo powszechne - zjazdowe
(KWF_13_S_I_107)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
12.  Specjalizacja instruktorska - snowboard rekreacyjny
(KWF_13_S_I_108)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
13.  Specjalizacja instruktorska - jazda konna
(KWF_13_S_I_109)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
14.  Specjalizacja instruktorska - nauka pływania
(KWF_13_S_I_114)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
15.  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo deskowe
(KWF_13_S_I_106)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
16.  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo jachtowe
(KWF_13_S_I_125)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
17.  Specjalizacja instruktorska - kajakarstwo
(KWF_13_S_I_110)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
18.  Specjalizacja instruktorska - samoobrona (judo)
(KWF_13_S_I_121)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
19.  Specjalizacja instruktorska - tenis ziemny
(KWF_13_S_I_118)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
20.  Specjalizacja instruktorska - badminton rekreacyjny
(KWF_13_S_I_104)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
21.  Specjalizacja instruktorska - szermierka rekreacyjna
(KWF_13_S_I_117)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
22.  Specjalizacja instruktorska - gry rekreacyjne
(KWF_13_S_I_115)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
23.  Specjalizacja instruktorska - strzelectwo rekreacyjne
(KWF_13_S_I_116)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
24.  Specjalizacja instruktorska - tenis stołowy
(KWF_13_S_I_119)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
25.  Specjalizacja instruktorska - odnowa biologiczna
(KWF_13_S_I_127)
0 90.0 10 0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
IV Specjalizacja instruktorska - Instruktor Sportu
1.  Specjalizacja instruktorska - badminton
(KWF_13_S_I_82)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
2.  Specjalizacja instruktorska - bieg na orientacje
(KWF_13_S_I_84)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
3.  Specjalizacja instruktorska - LA
(KWF_13_S_I_90)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
4.  Specjalizacja instruktorska - gimnastyka
(KWF_13_S_I_85)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
5.  Specjalizacja instruktorska - akrobatyka
(KWF_13_S_I_81)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
6.  Specjalizacja instruktorska - piłka siatkowa
(KWF_13_S_I_92)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
7.  Specjalizacja instruktorska - koszykówka
(KWF_13_S_I_88)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
8.  Specjalizacja instruktorska z piłki nożnej
(KWF_13_S_I_101)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
9.  Specjalizacja instruktorska - hokej na trawie
(KWF_13_S_I_86)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
10.  Specjalizacja instruktorska - baseball i softball
(KWF_13_S_I_83)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
11.  Specjalizacja instruktorska z piłki ręcznej
(KWF_13_S_I_102)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
12.  Specjalizacja instruktorska - narciarstwo
(KWF_13_S_I_91)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
13.  Specjalizacja instruktorska - snowboard
(KWF_13_S_I_94)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
14.  Specjalizacja instruktorska - żeglarstwo
(KWF_13_S_I_99)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
15.  Specjalizacja instruktorska - kajakarstwo
(KWF_13_S_I_87)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
16.  Specjalizacja instruktorska - pływanie
(KWF_13_S_I_93)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
17.  Specjalizacja instruktorska - judo
(KWF_13_S_I_100)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
18.  Specjalizacja instruktorska - kulturystyka
(KWF_13_S_I_89)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
19.  Specjalizacja instruktorska - tenis
(KWF_13_S_I_97)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
20.  Specjalizacja instruktorska - szermierka
(KWF_13_S_I_96)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
21.  Specjalizacja instruktorska - strzelectwo sportowe
(KWF_13_S_I_95)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
22.  Specjalizacja instruktorska - tenis stołowy
(KWF_13_S_I_98)
20.0 130.0 50 10.0
20.0
2.0
10.0
20.0
2.0
0
45.0
2.0
0
45.0
2.0
V Przedmioty do wyboru ogólne
1.  Kultura fizyczna i środowisko wodne
(PWOWF_14_I_S_007)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
2.  Podstawy turystyki kwalifikowanej
(PWOWF_14_I_S_008)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
3.  Podstawy żeglarstwa morskiego
(PWOWF_14_I_S_013)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
4.  Dietetyka
(PWOWF_14_I_S_014)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
5.  Styl życia a zdrowie
(PWOWF_14_I_S_015)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
6.  Projektowanie godzin wychowawczych
(PWOWF_14_I_S_009)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
7.  Filozofia z elementami etyki
(PWOWF_14_I_S_002)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
8.  Zabiegi fizykalne w odnowie biologicznej
(PWOWF_14_I_S_010)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
9.  Fizjologia podstawowa
(PWOWF_14_I_S_001)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
10.  Trening zdrowotny
(PWOWF_14_I_S_017)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
11.  Traumatologia
(PWOWF_14_I_S_016)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
12.  Funkcjonalna analiza łańcuchów biokinematycznych
(KWF_13_S_I_132)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
13.  Pablic realations budowanie wizerunku własnego i organizacji
(KWF_13_S_I_133)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
14.  Sztuka nauczania czynności ruchowych
(KWF_13_S_I_134)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
15.  Fizjologia człowieka w ontogenezie
(PWOWF_14_I_S_012)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
16.  Negocjacje
(PWOWF_14_I_S_005)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
17.  Psychofizyczne wspieranie rozwoju małego dziecka
(PWOWF_14_I_S_019)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
18.  Morfofunkcjonalna analiza postawy ciała
(PWOWF_14_I_S_004)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
19.  Komputerowa analiza ruchów człowieka
(PWOWF_14_I_S_003)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
20.  Komunikacja społeczna
(KWF_13_S_I_130)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
21.  Organizacja i sędziowanie imprez lekkoatletycznych
(PWOWF_14_I_S_011)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
22.  Teoretyczne podstawy żeglowania
(KWF_13_S_I_131)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
23.  Grupowe rozwiązywanie problemów w organizacji
(PWOWF_14_I_S_006)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
24.  Propedeutyka olimpizmu
(KTIR_13_S_I_59)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
25.  Fizyka sportu
(KWF_13_S_I_61)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
26.  Podstawy czynnościowego układu ruchu
(WWF_13_I_S_01)
6.0 12.0 32 6.0
12.0
2.0
27.  Historia i sztuka Dolnego Śląska
(KWF_13_S_I_64)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
28.  Podstawy bezpieczeństwa w górach
(KWF_13_S_I_62)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
29.  Kontrola auksologiczna w wychowania fizycznym
(KWF_13_S_I_65)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
30.  Socjobiologia
(KWF_13_S_I_66)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
31.  Teoria odnowy biologicznej
(KWF_13_S_I_63)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
VI Przedmioty do wyboru
1.  Terenowe formy wychowania fizycznego latem (Obóz letni)
(KWF_13_S_I_30)
0 56.0 44 0
56.0
4.0
2.  Zimowe formy wychowania fizycznego (obóz zimowy)
(KWF_13_S_I_79)
0 30.0 20 0
30.0
2.0
VII Przedmioty do wyboru kierunkowe
1.  Pływanie alternatywne
(PWKWF_14_I_S_015)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
2.  Sporty wodne w rekreacji
(KWF_13_S_I_78)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
3.  Artystyczne formy gimnastyki
(PWKWF_14_I_S_003)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
4.  Joga klasyczna
(PWKWF_14_I_S_012)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
5.  Step aerobic
(PWKWF_14_I_S_004)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
6.  Podstawy gry w kajak polo
(PWKWF_14_I_S_013)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
7.  Ćwiczenia terapeutyczne przy muzyce
(PWKWF_14_I_S_005)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
8.  Fitness w wodzie
(PWKWF_14_I_S_014)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
9.  Terenowe i laboratoryjne metody oceny wydolności fizycznej
(PWKWF_14_I_S_017)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
10.  Boks
(PWKWF_14_I_S_018)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
11.  Elektromiografia w diagnostyce mięśnia
(PWKWF_14_I_S_002)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
12.  Skoki na trampolinie
(PWKWF_14_I_S_011)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
13.  Wspinaczka ściankowa
(PWKWF_14_I_S_023)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
14.  Diagnostyka sterowania ruchem
(PWKWF_14_I_S_010)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
15.  Rekreacyjne formy żeglarstwa (windsurfing)
(PWKWF_14_I_S_009)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
16.  Diagnostyka biochemiczna wysiłku fizycznego
(PWKWF_14_I_S_001)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
17.  Gry i zabawy z piłkami edukacyjnymi
(PWKWF_14_I_S_022)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
18.  Gry zespołowe w wodzie
(PWKWF_14_I_S_021)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
19.  Żeglarstwo na jachcie śródlądowym
(PWKWF_14_I_S_008)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
20.  Tańce latynoamerykańskie
(PWKWF_14_I_S_007)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
21.  Podstawy kajakarstwa górskiego
(PWKWF_14_I_S_020)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
22.  Mieszane sztuki walki (MMA)
(PWKWF_14_I_S_019)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
23.  Hokej na lodzie
(PWKWF_14_I_S_016)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
24.  Plażowa piłka siatkowa
(PWKWF_14_I_S_006)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
25.  Ćwiczenia siłowe
(KWF_13_S_I_142)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
26.  Tańce klasyczne
(KWF_13_S_I_141)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
27.  Biegowe formy ruchu
(KWF_13_S_I_140)
12.0 12.0 38 6.0
6.0
2.0
6.0
6.0
2.0
28.  Łyżwiarstwo
(KWF_13_S_I_139)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
29.  Unihokej
(KWF_13_S_I_138)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
30.  Fitness z przyborami
(KWF_13_S_I_137)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
31.  Gry rekreacyjne
(KWF_13_S_I_136)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
32.  Masaż klasyczny
(KWF_13_S_I_135)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
33.  Nordic walking
(KWF_13_S_I_129)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
34.  Gry i zabawy terenowe
(KWF_13_S_I_69)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
35.  Aerobik klasyczny
(KWF_13_S_I_72)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
36.  Tańce narodowe
(KWF_13_S_I_76)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
37.  Lekkoatletyczne formy kształcenia motoryczności człowieka
(KWF_13_S_I_70)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
38.  Plażowa piłka nożna
(KWF_13_S_I_73)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
39.  Plażowa piłka ręczna
(KWF_13_S_I_74)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
40.  Pływanie zdrowotne
(KWF_13_S_I_75)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
41.  Ratownictwo wodne
(KWF_13_S_I_68)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0
42.  Minitenis
(KWF_13_S_I_80)
6.0 6.0 38 6.0
6.0
2.0