czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 3

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Wychowanie fizyczne

Nazwa przedmiotu

Pedagogika kultury fizycznej

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_II_S_16 - Pedagogika kultury fizycznej

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Baranowska, adiunkt,
prof. dr hab. A. Pawłucki, prof. zw.

Cel przedmiotu

Pozyskanie wiedzy pedagogicznej i filozoficznej na temat społecznej rzeczywistości kultury fizycznej: szkolnej i pozaszkolnej – interpretowanej normatywnie. Wzbudzenie zainteresowania człowiekiem jako ascety w gimnazjonie, przygotowującym się do ról osobistych, zawodowych i publicznych; homo physicus jako alter ego aktora społecznego.

Opis przedmiotu

Pedagogika kultury fizycznej jest prowadzona w formie wykładu i ćwiczeń. Przedstawiana perspektywa społecznego systemu gimnazjonu szkolnego ma umożliwić studentowi naukowe rozumienie roli nauczyciela kultury fizycznej.