środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Psychologia aktywności fizycznejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 20.0 10.0 3.0
Suma 20.0 10.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 2: Przygotowanie w zakresie psychologiczno - pedagogicznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_25 - Psychologia ogólna

Jednostka prowadząca

Katedra Nauk Humanistycznych i Promocji Zdrowia

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Bukowska, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Bukowska, adiunkt,
dr K. Kajdan, asystent,
dr M. Marks, adiunkt,
dr S. Świtała, asystent

Cel przedmiotu

C1 Umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu wybranych dyspozycji psychicznych istotnych z punktu widzenia podejmowania i kontynuowania aktywności fizycznej (w tym sportowej), uczenia się nowych umiejętności ruchowych, kształtowania zdolności motorycznych. oraz w kontekście indywidualnej odporności na stres i podstawowych umiejętności regulacji emocji w sytuacjach typowych i trudnych.

C2 Umożliwia zdobycie wiedzy dotyczącej mechanizmów funkcjonowania zbiorowości i grup społecznych (w tym grup nieformalnych), ich znaczenia dla aktywności fizycznej i sportu wyczynowego.

C3 Umożliwia poznanie własnych wybranych cech osobowości w kontekście działalności sportowej, rekreacji ruchowej i aktywności turystycznej.

C4 Student potrafi wybrać lub stworzyć oraz wykorzystać proste techniki motywacyjne, relaksacyjne czy dotyczące koncentracji uwagi możliwe do zastosowania w sporcie wyczynowym oraz promocji zdrowia.

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu student pozna wybrane dyspozycje psychiczne istotne z punktu widzenia podejmowania i kontynuowania aktywności fizycznej (w tym sportowej). Zdobędzie też wiedzę dotyczącą funkcjonowania zbiorowości i grup społecznych. Przedmiot realizowany jest w formie wykładów (20 godzin) i ćwiczeń (10 godzin).