czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Wychowanie Fizyczne

Nazwa przedmiotu

Dydaktyka wychowania fizycznegoForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 10.0 20.0 3.0
Suma 10.0 20.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 3: Przygotowanie w zakresie dydaktycznym

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr T. Niebudek, starszy wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. R. Bartoszewicz, prof. AWF Wrocław,
prof. dr hab. T. Koszczyc, prof. zw.,
dr T. Niebudek, starszy wykładowca

Cel przedmiotu

- wskazanie podstaw naukowych dydaktyki wychowania fizycznego
- poznanie zagadnień dotyczących skutecznego organizowania procesu kształcenia psychomotorycznego
- określenie zależności między funkcjami nauczyciela wychowania fizycznego a efektami jego pracy

Opis przedmiotu

W ramach przedmiotu studenci poznają naukowe podstawy współczesnej dydaktyki wychowania fizycznego, organizowania skutecznego i efektywnego postępowania dydaktycznego oraz unikania zagrożeń, na które ten proces może być narażony.