środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Seminarium magisterskieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 0.0 4.0
Suma 0 0.0 4.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Moduł 1 Przedmioty przygotowania kierunkowego

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pedagogiki Kultury Fizycznej

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Wieczorek, prof. AWF Wrocław

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

-----

Cel przedmiotu

Wspomaganie pracy własnej studenta, której efektem jest praca magisterska.

Opis przedmiotu

Student przygotowuje pracę magisterską bazując na wcześniejszej wiedzy,  według merytorycznych i formalnych zasad pisania pracy na kierunku wychowanie fizyczne. Współpracuje z promotorem (konsultacje). Terminowo rozlicza się z kolejnych etapów pracy.