środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Plażowa piłka ręcznaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Dudkowski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Dudkowski, adiunkt

Cel przedmiotu

Umożliwienie studentom zapoznanie się z piłką ręczną plażową; ze środkami ruchowymi charakterystycznym dla piłki ręcznej plażowej oraz przepisami gry w piłkę ręczną plażową.

 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z piłką ręczną plażową jako dyscypliną sportu oraz grą zespołową wykorzystywaną w wychowaniu fizycznym, rekreacji ruchowej i sporcie. W trakcie zajęć studenci poznają zasady gry obowiązujące w piłce ręcznej plażowej. Strukturę i rodzaje rozgrzewki w piłce ręcznej plażowej. Teorię i metodykę działań występujących podczas gry – działania indywidualne i grupowe; obrona indywidualna i grupowa. Zastosowanie piłki ręcznej plażowej w diagnozowaniu uzdolnień do gry. Rozwijanie sprawności umysłowej oraz kształtowanie zdolności motorycznych poprzez piłkę ręczną plażową. Utylitarne wartości uprawiania piłki ręcznej plażowej. Uczestniczą przy organizacji turnieju w piłkę ręczną plażową.