środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Animator UnihokejaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt

Cel przedmiotu

Przygotowanie studenta do realizacji zadań edukacyjnych w pracy z dziećmi i młodzieżą. Opanowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie fragmentu zajęć z unihokeja. Wykorzystanie przepisów gry i wiedzy psychopedagogicznej w działalności wychowawczej. Modyfikowanie przepisów gry w zależności od ilości uczestników, zajęć, płci, wieku, zróżnicowania wieku uczestników zajęć i umiejętności.

Opis przedmiotu

Unihokej jako źródło informacji o grze: fazy gry – atak, obrona; sytuacje występujące podczas gry; działania, pozycje w grze. Teoria i metodyka działań występujących podczas gry w unihokeja (działania indywidualne).