środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina UnihokejForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Zespołowych Gier Sportowych

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr K. Kałużny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Kałużny, adiunkt

Cel przedmiotu

Unihokej jako środek do realizacji celów rekreacji ruchowej. Zapoznanie z grą w unihokeja oraz wyposażenie w podstawową wiedzę z zakresu gry w unihokeja – metodyka nauczania wyróżnionych czynności ruchowych w unihokeju, umiejętność wykorzystania poznanych czynności oraz form gier do praktycznej realizacji określonych zajęć przedmiotowych.

Opis przedmiotu

Unihokej jako źródło informacji o grze: fazy gry – atak, obrona; sytuacje występujące podczas gry; działania, pozycje w grze. Teoria i metodyka działań występujących podczas gry w unihokeja (działania indywidualne).