środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Skoki na trampolinie

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Skoki na trampolinieForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_27 - Teoria i metodyka gimnastyki - elementy akrobatyki sportowej

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Serafin, wykładowca

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Serafin, wykładowca,
dr H. Sienkiewicz, adiunkt

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi wiadomościami zabezpieczającymi proces metodyczny szkolenia skoków na trampolinie.

Opis przedmiotu

Zapoznanie słuchaczy z klasyfikacją ćwiczeń na trampolinie, strukturą jednostki treningowej, zasadami nauczania ruchu, estetyką wykonania ruchu oraz zasadami bezpieczeństwa skoków w zakresie pomocy i asekuracji. Bazując na własnej sprawności fizycznej, słuchacze w miarę możliwości prowadzą poszczególne części jednostki treningowej.