środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Gimnastyka sportowaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KTIR_12_I_S_02 - Gimnastyka,
KWF_13_S_I_14 - Teoria i metodyka gimnastyki - gimnastyka sportowa (na przyrządach)

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr hab. M. Sobera, prof. nadzw.

Cel przedmiotu


Przygotowanie do pracy w klubie sportowym w charakterze instruktora gimnastyki sportowej lub artystycznej.

Przygotowanie do pracy z małymi dziećmi (4-5 letnimi) na sali gimnastycznej w zakresie gimnastyki podstawowej i sportowej (na przrzadach gimnastycznych).

Opis przedmiotu


Zajęcia odbywają się w czasie treningów grupy początkującej na sali gimnastycznej. Student asystuje trenerom gimnastyki podczas treningu i bezpośrednio uczy się metodyki  ćwiczeń gimnastycznych na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym.

Poprzez pracę z dziećmi pod opieką prowadzącego student poznaje specyfikę treningu sportowego w kierunku przygotowania dzieci do ćwiczeń na przyrządach gimnastycznych zarówno od strony merytorycznej jak i pedagogicznej.