czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina TańceForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Michalski, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Michalski, adiunkt,
mgr J. Narajewski, instruktor

Cel przedmiotu

1/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie kroków, figur parowych i zespołowych polskich tańców narodowych.

2/ Zapoznanie i opanowanie wiedzy w zakresie zagadnień etnograficznych polskich tańców narodowych.

3/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie kroków i figur parowych w tańcach towarzyskich /standardowych i latynoamerykańskich/

4/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie kroków, figur parowych w takich tańcach, jak: boogie woogie, rock and roll, salsa, zumba, bachata, kizomba, charleston...

5/ Zapoznanie i opanowanie umiejętności w zakresie tańca klasycznego i nowoczesnego  6/ Potrafi wyjaśnić i omówić podstawowe pojęcia muzyczne. 7/ Potrafi odpowiednio zastosować poznane ćwiczenia rytmiczne metody rozwijania poczucia rytmu, poczucia świadomego ruchu Emila Jacques'a Dalcroze'a.

Opis przedmiotu

Przedmiot wprowadza, zapoznaje i umożliwia nabycie wiedzy etnograficznej i umiejętności tanecznych w zakresie dziedzictwa polskich tańców narodowych, jak i innych stylów i form tańca.