środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina LekkoatletykaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_051 - Teoria i metodyka lekkoatletyki

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia  zajęć treningowo-rekreacyjnych w lekkoatletyce.

C2 - Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat planowania i organizacji procesu szkoleniowego w poszczególnych blokach konkurencji lekkoatletycznych.

C3 - Umożliwienie nabywania kompetencji społecznych niezbędnych przy organizacji imprez lekkoatletycznych o charakterze rekreacyjnym 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się studentów z techniką i metodyką nauczania konkurencji lekkoatletycznych w pełnym ich zakresie (konkurencje biegowe i techniczne), zarówno w aspekcie teoretycznym (wiedza), jak i praktycznym  (umiejętności).  Pozwala na  poznanie środków, metod i form  stosowanych w treningu lekkoatletycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wstępnego etapie szkolenia.  Przedmiot wyposaża studentów  w wiedzę  dotyczącą planowania i organizacji procesu treningowego w blokach konkurencji lekkoatletycznych na etapie wstępnym. Studenci poznają ponadto podstawowe zasady organizacji  i sędziowania  zawodów i imprez rekreacyjnych o charakterze lekkoatletycznym.  Zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnej, seminaryjnej i laboratoryjnej.