czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina LekkoatletykaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Lekkoatletyki i Gimnastyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr L. Korzewa, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Korzewa, adiunkt,
dr R. Michalski, adiunkt,
dr E. Misiołek, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących prowadzenia zajęć treningowych  na podstawowym etapie szkolenia sportowego w lekkoatletyce.

C2 - Umożliwienie zdobycia wiedzy na temat planowania i organizacji procesu szkoleniowego w blokach konkurencji lekkoatletycznych.

C3 - Umożliwienie nabycia kompetencji niezbędnych przy organizacji, sędziowaniu imprez lekkoatletycznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia pozwalające na poszerzenie wiedzy studentów na temat techniki i metodyki nauczania konkurencji lekkoatletycznych w pełnym ich zakresie (konkurencje biegowe i techniczne). Umożliwia poznanie środków , metod i form stosowanych w treningu lekkoatletycznym, ze szczególnym uwzględnieniem wstępnego etapu szkolenia. Przedmiot wyposaża studentów w wiedzę dotyczącą planowania i organizacji procesu treningowego w blokach konkurencji lekkoatletycznych na etapie wstępnym. Zapoznaje studentów z podstawowymi zasadami organizacji i sędziowania zawodów lekkoatletycznych o wymiarze środowiskowym. Trwające dwa semestry zajęcia prowadzone są w formie audytoryjnej, seminaryjnej i laboratoryjnej.