środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Sportu - dyscyplina Strzelectwo sportoweForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Dydaktyki Sportu

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr A. Kijowski, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr A. Kijowski, asystent

Cel przedmiotu

  1. Umożliwienie zdobycia wiedzy o aspektach metodycznych procesu nauczania umiejętności technicznych i taktycznych potrzebnych w strzelectwie sportowym.
  2. Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym poprzez opanowanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności.
  3. Opanowanie umiejętności samodzielnego planowania, organizowania, motywowania i kontroli procesu szkolenia w strzelectwie sportowym.
  4. Umiejętności prowadzenia zajęć szkoleniowych w strzelectwie sportowym.
  5. Umożliwienie zdobycia wiedzy z zakresu sprawnego kierowania procesem wychowania i szkolenia uzdolnionego sportowca.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające przygotowania do samodzielnego, bezpiecznego prowadzenia zajęć szkoleniowych
w strzelectwie sportowym. Realizowane zajęcia w formie ćwiczeń i zajęć praktycznych. Opanowanie podstawowych umiejętności
z zakresu planowania, organizowania zajęć szkoleniowych, nauczania techniki i taktyki strzelania. Opanowanie umiejętności organizacji zawodów sportowych i sędziowania. Zasady bezpieczeństwa w posługiwaniu się bronią, podstawowe wiadomości o budowie broni
i amunicji oraz wykorzystaniu sprzętu pomocniczego.