środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Żeglarstwo jachtoweForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Błacha, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr L. Kosińska, adiunkt,
mgr P. Piwowarczyk, asystent

Cel przedmiotu

zapoznanie studenta z teoretycznymi i praktycznymi zasadami prowadzenia i organizacji zajęć rekreacyjno – turystycznych w żeglarstwie śródlądowym 

Opis przedmiotu

Na zajęcia mogą wpisać się studenci, którzy posiadają stopień żeglarza jachtowego (lub wyższy stopień). Program zajęć obejmuje część teoretyczną i praktyczną dotycząca żeglowania na jachcie śródlądowym. Jest realizowany na zajęciach we Wrocławiu oraz na Przystani Żeglarskiej AWF Wrocław w Olejnicy. Student nabywa umiejętności samodzielnego prowadzenia jacht mieczowego jednomasztowego do 7,5 m oraz zna metodykę nauczania na poziomie ABC żeglarstwa (przygotowanie jacht u do żeglugi, ćwiczenia przygotowawcze do manewrów główny oraz manewry główne zwrot przez sztag i zwrot przez rufę). Umie zorganizować zajęcia rekreacyjnie z żeglarstwa na poziomie rejsu żeglarskiego śródlądowego do 7,5 m.