środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - Nauka pływaniaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j. rosyjski,
j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Klarowicz, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr K. Antoniak-Lewandowska, wykładowca,
dr M. Chrobot, adiunkt,
dr A. Klarowicz, adiunkt,
dr hab. M. Rejman, profesor Uczelni

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy w charakterze instruktora pływania i instruktora sportu.

Teoretycznie i praktyczne przygotowuje studenta do prowadzenia nauki pływania z uwzględnieniem danych dotyczących uwarunkowań indywidualnych i środowiskowych.

- Poznanie historii pływania i innych dyscyplin pływackich;

- Poznanie różnych form ćwiczeń w wodzie

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje 36 godzin ćwiczeń realizowanych podczas II semestrów. Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia dotyczące techniki pływania, zarówno od strony warsztatowej jak i naukowo teoretycznej. Wiadomości i umiejętności zdobyte w trakcie kursu zapewniają pełne przygotowanie dydaktyczno- pedagogiczne do pracy w charakterze instruktora pływania.

Przygotowanie obejmuje:

Umiejętność pływania 4 technikami sportowymi

Znajomość form nauczania pływania

Zasady i metody prowadzenia nauki i doskonalenia pływania na wszystkich etapach budowania tych umiejętności

Znajomość przepisów kodeksu karnego i cywilnego dotyczących odpowiedzialności trenera pływania w świetle prawa

Umiejętności i wiadomości związane z Ratownictwem wodnym 

 Po ukończeniu przedmiotu studenci przystępują do egzaminu uzyskując tytuł instruktora pływania pływania rekreacji.