środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina ŁyżwiarstwoForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr U. Szczepanik, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr U. Szczepanik, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu programowania i organizacji zajęć uczenia się i nauczania rekreacyjnego łyżwiarstwa;

Doskonalenie umiejętności techniki jazdy na łyżwach oraz zapoznanie studentów z metodyką uczenia sie i nauczania łyżwiarstwa osób w różnym wieku i poziomie sprawności 

Zdobycie kompetencji społecznych niezbędnych do organizacji rekreacyjnych zajęć łyżwiarskich z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla osób w różnym wieku.

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów ze specyfika bezpiecznego i skutecznego nauczania techniki łyżwiarskiej. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć łyżwiarskich.