czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Narciarstwo zjazdoweForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

KWF_13_S_I_79 - Zimowe formy wychowania fizycznego (obóz zimowy)

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr B. Blachura, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr B. Blachura, adiunkt

Cel przedmiotu

C1 - Wyposażenie studentów w wiedzę  z zakresu programowania i organizacji zajęć uczenia się i nauczania rekreacyjnego narciarstwa zjazdowego z uwzględnieniem cech osobniczych oraz specyfiki środowiska geograficznego.  

C2 - doskonalenie umiejętności techniki jazdy na nartach oraz zapoznanie studentów z metodyką uczenia się i nauczania narciarstwa zjazdowego osób w różnym wieku i poziomie sprawności narciarskiej.

C3-  zdobycie kompetencji społecznych niezbędnych do organizacji rekreacyjnych masowych imprez narciarskich z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa dla osób w różnym wieku. 

Opis przedmiotu

Przedmiot obejmuje zagadnienia umożliwiające zapoznanie się przez studentów ze specyfika bezpiecznego i skutecznego nauczania techniki narciarskiej z uwzględnieniem cech osobniczych oraz specyfiki środowiska górskiego. W ramach przedmiotu student zdobędzie umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć narciarskich i masowych imprez rekreacyjnych. Zdobędzie kompetencje kreatywnego organizowania zimowego wypoczynku dla osób w różnym wieku realizowanego w formie  rekreacji narciarskiej .