środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Narciarstwo biegoweForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr R. Wołk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr R. Wołk, adiunkt

Cel przedmiotu

1.  Celem przedmiotu jest wyposażenie studentów w podstawowa wiedzę i umiejętności z zakresu programowania i organizacji zajęć narciarskich.

2.  Zapoznanie się z teoretycznymi i praktycznymi podstawami metodyki uczenia i nauczania narciarstwa biegowego z uwzględnieniem wieku i poziomu sprawności.

3. Poznanie zasad bezpiecznej organizacji imprez narciarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych .

Opis przedmiotu

Przedmiot przeznaczony dla studentów dobrze posługujących się nartami biegowymi. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą na samodzielną pracę z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w zakresie programowania cyklów treningowych, prowadzenia treningów ogólnorozwojowych, jak i specjalistycznych na nartach, stosowania różnych form i środków odnowy biologicznej, a także przygotowywania sprzętu do treningu i zawodów narciarskich.

Student musi posiadać swój własny sprzęt do zajęć (narty, buty i kijki). Musi również ponieść koszt części praktycznej zajęć 2 x 3 dni (weekendy) w ośrodku narciarskim w Polsce około 600 zł (nocleg, wyżywienie i dojazd).