środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Specjalizacja instruktorska: Instruktor Rekreacji - dyscyplina Wspinaczka skałkowaForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 6.0 12.0 2.0
2 3 6.0 12.0 3.0
Suma 12.0 24.0 5.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

SPECJALIZACJA INSTRUKTORSKA - INSTRUKTOR SPORTU lub INSTRUKTOR REKREACJI na I i II st. studiów WF (student II st. studiów wybiera jedną specjalizację, inną -niż na I st. studiów)

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Rekreacji

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Czermak, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Czermak, adiunkt

Cel przedmiotu

Celem specjalizacji jest przygotowanie przyszłych specjalistów w zakresie nauczania wspinaczki halowej i skałkowej dla zróżnicowanych grup wiekowych.

Opis przedmiotu

Podczas zajęć dydaktycznych studenci poznają warsztat pracy z osobami początkującymi, które chcą nauczyć się bezpiecznego uprawiania wspinaczki skałkowej. Przedmiot obejmuje zagadnienia dotyczące wspinaczki skałkowej. Podczas zajęć studenci doskonalą umiejętności wspinaczki, asekuracji, oraz obsługi sprzętu wspinaczkowego. Zajęcia odbywają się na sztucznej ścianie wspinaczkowej oraz w terenie skalnym.