środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

MENEDŻER USŁUG EDUKACYJNYCH

Nazwa przedmiotu

Biznes plan dla projektów edukacyjnychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 3.0
Suma 10.0 20.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: MENEDŻER USŁUG EDUKACYJNYCH

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_II_018 - Organizacja i zarządzanie instytucją edukacyjną,
WF_17_I_023 - Prawo oświatowe z etyką,
WF_17_II_18s01 - Przedsiębiorczość i biznes ,
WF_17_II_18s02 - Usługi edukacyjne i ich kształtowanie,
WF_17_II_18s03 - Zarządzanie biznesem w edukacji

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr W. Fedyk, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr W. Fedyk, adiunkt

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy oraz umiejętności dotyczących cech biznes planów dla różnych typów przedsięwzięć edukacyjnych.

Pozyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej tworzenie elementów składowych projektu edukacyjnego na potrzeby przygotowania biznes planu

Nabycie praktycznych umiejętności konstrukcji biznes planów dla przedsięwzięć i projektów edukacyjnych oraz samodzielnego opracowania wniosku na uruchomienie projektu edukacyjnego ze środków zewnętrznych.

Opis przedmiotu

Przedmiot "Biznes plan dla przedsięwzięć edukacyjnych” adresowany jest do studentów kierunku wychowanie fizyczne na specjalności Menedżer usług edukacyjnych, planujących pełnienie funkcji pracowników oraz kadry menedżerskiej na rynku podmiotów edukacyjnych. Zagadnienia realizowane w ramach przedmiotu w formie wykładów (przygotowanie teoretyczne do ćwiczeń) oraz ćwiczeń mają na celu dostarczenie studentowi niezbędnej wiedzy (teorii i technik) i praktycznych umiejętności z zakresu cech i zasad konstrukcji biznes planów dla różnych typów przedsięwzięć edukacyjnych, w celu kształcenia kompetencji menedżerskich.