czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny

Specjalność

Menedżer Usług Edukacyjnych

Nazwa przedmiotu

Księgowość i finanseForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 2.0
Suma 10.0 20.0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: MENEDŻER USŁUG EDUKACYJNYCH

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

mgr H. Klin, umowa zlecenie

Cel przedmiotu

 Celem zajęć jest zapoznanie studenta z głównymi problemami dotyczącymi rachunkowości jednostek gospodarczych oraz z funkcjonowaniem systemu ewidencyjnego rozliczeniowego z Urzędem Skarbowym osób prowadzących działalność gospodarczą na swój rachunek oraz sprawozdawczego przedsiębiorstw; ukazanie sposobów ewidencji operacji gospodarczych oraz istoty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw.

Opis przedmiotu

Zajęcia z Księgowości i finansów dążą do przekazania wiedzy i umiejętności umożliwiających  studentowi prawidłową interpretacje informacji zawartych  zarówno w ewidencji księgowej jak i w sprawozdaniu finansowym.