środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

Menedżer usług edukacyjnych

Nazwa przedmiotu

Rynek i marketing usług edukacyjnychForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 10.0 20.0 3.0
Suma 10.0 20.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: MENEDŻER USŁUG EDUKACYJNYCH

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PSPORT_13_I_S_05 - Podstawy zarządzania

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Cel przedmiotu

Przygotowanie absolwenta do planowania i organizowania działań biznesowych na rynku usług edukacyjnych, w tym prowadzenia działalności marketingowej

Opis przedmiotu

Przedmiot o orientacji praktycznej. Składa się z 10 godzin wykładów dających podbudowę z zakresu procesów rynku i marketingu, a także zarządzania i przedsiębiorczości w usługach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem rynkowego charakteru tych usług. Główną część stanowią ćwiczenia (20 godzin), poświęcone warsztatom przygotowującym do organizowania działań podmiotu edukacyjnego na rynku. Przedmiot zalicza się w formie egzaminu.