czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

---

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Zarządzanie biznesem w edukacjiForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 10.0 20.0 3.0
Suma 10.0 20.0 3.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: MENEDŻER USŁUG EDUKACYJNYCH

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

prof. dr hab. J. Olearnik, prof. zw.

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Faron, asystent

Cel przedmiotu

  1. Przekazanie wiedzy na temat podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontroli w organizacjach z branży edukacyjnej 
  2. Przekazanie wiedzy na temat koncepcji i metod zarządzania organizacjami branży edukacyjnej oraz roli menedżera w zarządzaniu takimi organizacjami 
  3. Doskonalenie umiejętności pracy w zespole, kreatywnego i analitycznego myślenia oraz prezentacji swoich pomysłów i wyników pracy grupy

Opis przedmiotu

Podstawowym celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy i wyrobienie umiejętności  zarządzania różnymi organizacjami o profilu edukacyjnym - zarówno nastawionych na zysk, jak i non-profit. Student pozna założenia teoretyczne procesu zarządzania, a następnie wykorzysta wiedzę w praktyce - pracując na przykładach organizacji z branży edukacyjnej.