czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Ogólnoakademicki

Specjalność

-----

Nazwa przedmiotu

Przedsiębiorczość i biznesForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 20.0 0 2.0
Suma 20.0 0 2.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: MENEDŻER USŁUG EDUKACYJNYCH

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

-----

Jednostka prowadząca

Katedra Turystyki

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr A. Faron, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr A. Faron, asystent

Cel przedmiotu

C1 – Zapoznanie studentów ze zjawiskiem przedsiębiorczości w odniesieniu do działalności gospodarczej w sektorze usług edukacyjnych 

C2 – Przedstawienie podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości – jej istoty i rodzajów.

C3 – Omówienie głównych kompetencji przedsiębiorczych.

C4– Prześledzenie etapów od pomysłu założenia firmy przez koncepcję, wybór formy prawnej i finansowania.

C5 - Zapoznanie studentów z procedurą zakładania własnej firmy w sektorze usług edukacyjnych 


Opis przedmiotu

W trakcie realizacji przedmiotu studenci zostaną zapoznani z pojęciem przedsiębiorczości i jej uwarunkowań na rynku usług edukacyjnych. Zajęcia umożliwiają studentowi zdobycie wiedzy na temat zakładania własnej firmy i warunków skutecznego prowadzenia firmy (praw i obowiązków przedsiębiorcy). Student nauczy się szukać pomysłu na biznes i tworzyć wizji biznesu.