środa, 28 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Trener Osobisty

Nazwa przedmiotu

Trening zdrowotnyForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 10.0 1.0
Suma 0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

PTZ_12_I_S_01 - Anatomia,
KWF_12_I_S_02 - Antropomotoryka,
PSPORT_13_I_S_17 - Fizjologia

Jednostka prowadząca

Katedra Biostruktury

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

dr P. Posłuszny, adiunkt

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr P. Posłuszny, adiunkt

Cel przedmiotu

1.Poznanie celów i zasad treningu zdrowotnego sprawności fizycznej powiązanej ze zdrowiem (koncepcja Health-Realted Fitness) życiu współczesnego człowieka i sportowca amatora.

2.Poznanie metod diagnozowania wybranych parametrów zdrowia i sprawności powiązanej ze zdrowiem, planowania i programowania treningu zdrowotnego.

Opis przedmiotu

Przedmiot Trening Zdrowotny umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności definiowania treningu zdrowotnego, przedstawienia założeń, aktualnego stanu wiedzy oraz testowania poziomu sprawności fizycznej powiązanej ze zdrowiem według koncepcji Health-Related Fitness,  tak aby na podstawie jej oceny móc zaprogramować trening zdrowotny. Studenci w założeniu mają zdobyć wiedzę i umiejętności w jaki sposób dzięki treningowi zdrowotnemu i podnieść poziom swojego zdrowia. Kształtowanie siły, wytrzymałości, gibkości i koordynacji przez dostosowanie ćwiczeń do poprawy wybranych parametrów zdrowia. Koncepcja treningu zdrowotnego odnosi się do różnych form aktywności fizycznej, a oparta jest o ćwiczenia wykorzystujących zarówno ciężar ciała, jak i taśmy i linko bloczki, hantle, ketle, piłki lekarskie oraz piłki szwajcarskie oraz inne przybory i przyrządy. Przedmiot ma za zadanie przygotować studentów tak, by mogli świadomie programować trening zdrowotny, wykorzystując posiadaną wiedzę z przedmiotów już zrealizowanych, także dla osób posiadających przeciwwskazania względnie do podejmowania aktywności fizycznej. Ćwiczenia dobierane są na podstawie aktualnego poziomy sprawności fizycznej i możliwości zdrowotnych oraz najczęściej występujących chorób i przeciwwskazań względnych, dzięki czemu możliwy jest dobór najbardziej optymalnego do indywidualnych potrzeb i możliwości.