czwartek, 29 lutego 2024 | Portal eORDO Omnis v. 1.116.1.5.61

Portal eORDO Omnis

Niezalogowano
Użytkownik anonimowy
Zaloguj się

AWF we Wrocławiu

Ramowy program studiów

Szczegóły przedmiotu

Wersja: 1

Informacje ogólne


Wydział

Wydział Wychowania Fizycznego

Kierunek studiów

Wychowanie Fizyczne

Studia

II stopnia

Profil

Praktyczny i ogólnoakademicki

Specjalność

Trener osobisty

Nazwa przedmiotu

Profilaktyka urazów i pierwsza pomocForma studiów Rok studiów Semestr Suma godzin dydaktycznych Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki
Niestacjonarne 1 1 --- --- ---
1 2 --- --- ---
2 3 --- --- ---
2 4 0 10.0 1.0
Suma 0 10.0 1.0

Języki w jakich jest i może być realizowany kurs

j. angielski,
j.polski

Status przedmiotu

Specjalność: TRENER OSOBISTY

Wymagania wstępne (lista przedmiotów)

WF_17_I_015 - Anatomia człowieka

Jednostka prowadząca

Katedra Pływania

Osoba odpowiedzialna za program przedmiotu

mgr M. Kabała, asystent

Osoba(by) prowadząca(ce) zajęcia

dr M. Chrobot, adiunkt,
mgr M. Kabała, asystent

Cel przedmiotu

Wiodącym celem zajęć z przedmiotu  Pierwsza Pomoc Przedmedyczna, prowadzonych na Wydziale Wychowania Fizycznego
 jest przygotowanie studenta do świadomego i odpowiedzialnego udzielenia Pierwszej Pomocy.


Opis przedmiotu

Pierwsza pomoc jest rozumiana jako zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych ratunkowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia.

Realizacja celu następuje na drodze zapoznania studenta z zasadami udzielania Pierwszej Pomocy, obowiązującymi algorytmami podejmowanych działań ratowniczych  i umiejętnością wykorzystania tych wiadomości podczas przeprowadzania symulowanych działań ratowniczych jak również stosowania ich w życiu codziennym.